Buscar
  • ATXONDOKO IGERILEKUAK

FUNTZIONAMENDUA - Funcionamiento

  • Edozein erabiltzailek igerilekuko barne-araudia eta seinaleak errespetatu behar ditu - Es necesario que cualquier persona usuaria respete la normativa interna y la señalética de la piscina

  • Igerilekuko langileen jarraibideak bete behar dira - Se deben seguir las indicaciones del personal de la piscina

2 Txanda ( 11.00-15.00 / 15.30 - 19.30) 2 Turnos
  • Aurreko hitzordua beharrezkoa - Cita previa obligatoria

  • Ezin izango da instalaziora sartu aldez aurretik hitzordua eskatu gabe - No se podrá acceder a la instalación sin cita previa

Aldagelak behar den gutxieneko erabilerarako erabil daitezke - Se pueden utilizar los vestuarios para uso mínimo necesario
  • Egun bakoitza txanda bakarrerako gorde daiteke - Cada día se puede reservar para un solo turno

  • Erreserbak txanda hasi baino ordubete lehenago itxiko dira. - Las reservas se cerrarán una hora antes del inicio del turno

Nahitaezkoa izango da maskara instalazioaren barruan erabiltzea - Será obligatorio el uso de la mascarilla dentro de la instalación
  • Funtsezkoa izango da gomendatutako segurtasun-distantziari eustea - Será fundamental mantener la distancia de seguridad aconsejada

  • Zelaian ez da derrigorrezkoa izango maskara erabiltzea, baina bai gomendatutako segurtasun-distantzia mantentzea. - En la campa no será obligatorio el uso de la mascarilla, pero si mantener la distancia de seguridad recomendada

Abonuaren familia-unitatearentzat bakarrik erreserba egin ahal izango da - Solamente se podrá reservar para la unidad familiar del abono
  • Instalazioaren erabilera-edukiera zorrotz errespetatu behar da - Se deben respetar escrupulosamente los aforos de uso de la instalación


297 vistas

Entradas Recientes

Ver todo
 

667867696

ATXONDOKO UDAKO IGERILEKUAK - PISCINAS DE VERANO DE ATXONDO
www.atxondokoigerilekua.com